5 Tips voor succesvolle Europese subsidieverwerving

Subpoort bulletpoint Maak een in het oog springend projectvoorstel: werk uw projectidee uit in kort een projectvoorstel. Hiermee kunt u potentiele (Europese) partners verleiden om mee te doen. Laat zien waarom u Europees wil samenwerken en welke Europese resultaten u wil behalen.
Subpoort bulletpoint Peil uw kansen: leg tijdig uw projectidee voor aan de subsidieverstrekker. Die informatie die u hieruit krijgt kunt u gebruiken om uw aanvraag sterker te maken (of om alsnog af te zien van uw aanvraag).
Subpoort bulletpoint Vergroot uw netwerk: om voor Europese subsidie in aanmerking te komen moet u veelal met Europese partners samenwerken. Bekijk goed welke potentiele partners een toegevoegde waarde hebben voor uw project. Een sterk en duurzaam partnerschap vergroot uw slagingskansen.
Subpoort bulletpoint Controleer of u de subsidie echt wil: als de contouren van uw aanvraag zichtbaar zijn, dan is het belangrijk dat u de optie met en zonder subsidie naast elkaar houdt. Welk traject is voor u het aantrekkelijkst?
Subpoort bulletpoint Start tijdig met uw financieel beheer: bij de toegezegde subsidie horen ook verplichtingen. U moet daaraan voldoen om de Europese subsidie daadwerkelijk te ontvangen. Start direct met het opzetten van de financiële administratie. Verzamel daarom meteen van de start alle bewijzen en leg die systematisch vast. Voorkom hiermee dat de verkregen subsidie gedeeltelijk moet worden terugbetaald.