Midden en kleinbedrijf subsidieregelingen

Midden en kleinbedrijf subsidieregelingen SubpoortOndernemen wordt gestimuleerd in Europa!

Bent u als ondernemer bezig met innovaties? Bent u op zoek naar kennis? Wit u uw ideeën makkelijker en sneller omzetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen? Dan kan het lonend zijn om met uw bedrijf verder te laten kijken dan de Nederlandse grens. Zeker wanneer u in internationaal verband werkt aan onderzoek of technologische innovaties dan kunt u in in aanmerking komen voor financiele ondersteuning vanuit de Europese subsidieprogramma’s.

Innovatie biedt kansen voor ondernemers

Ondernemers vormen een belangrijke doelgroep binnen de Europa 2020-strategie van de Europese Commissie om van Europa een dynamische en concurrerende kenniseconomie te maken. Ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan het vergroten van haar concurrentievermogen. Innovatie speelt daarbij een belangrijk rol. Ondernemers kunnen met innovaties maatschappelijke problemen oplossen. Zoals voor het klimaatverandering, de energie- en grondstoffenschaarste, gezondheid en vergrijzing. Ook kunnen ondernemers met innovatie nieuwe markten aanboren. Ondernemers van innovatieve bedrijven zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid. Europa ondersteunt innovatief ondernemen daarom met financiering. Daarmee kunnen ondernemers hun innovaties sneller op de markt brengen.

Activiteiten die o.a. in aanmerking komen voor Europese financiering

Subpoort bulletpoint- Ontwikkeling van nieuwe business modellen, nieuwe producten/diensten, nieuwe markten;
Subpoort bulletpoint- acties die het gebruik en de productie van biomassa stimuleren;
Subpoort bulletpoint- projecten die investeren in technieken om energie-efficiency te verhogen (bijvoorbeeld smart grids, zuinige straatverlichting, slimme energiemeters en het isoleren van woningen);
Subpoort bulletpoint-projecten die schoon stedelijk vervoer bevorderen.
Europese aansluitende programma's zijn o.a.:

Horizon 2020

  CosmeEuropees Fonds voor Regionale ontwikkeling