Kennisinstellingen profiteren van subsidieprogramma's

Kennisinstellingen en onderzoekscentra universiteiten SubpoortInnovatie is belangrijk

Bent u betrokken bij technologische ontwikkelingen of actief in innovatief onderzoek? Hebben uw activiteiten een Europese dimensie of wilt u samenwerken met Europese partners? Bent u als  onderzoeker op zoek naar een marktgerichte aanpak voor uw ideeën? Dan bieden de Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s kansrijke mogelijkheden om uw ambities te realiseren. 

Research maakt Europa sterker en koploper!

Europese samenwerking om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Onderzoek en innovatie zijn van cruciaal belang voor het behoud van de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van de rest van de wereld. Het vormt daarom een van de pijlers van de Europa2020-strategie. Europa heeft in toenemende mate te maken met een aantal grote maatschappelijke uitdagingen: vergrijzing, klimaatverandering, energievraagstukken etc. Deze uitdagingen dienen in Europees verband te worden aangepakt en uitgevoerd.

Horizon2020; het belangrijkste Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie.

Horizon 2020Met een budget van ruim 80 miljard euro moet Horizon2020 het makkelijker maken voor onderzoekers en instellingen om financiering te verkrijgen, om goede ideeën op de markt te brengen en om kennisvalorisatie mogelijk te maken (’from idea to the market’). Horizon 2020 biedt zowel kennisinstellingen, bedrijven als individuele wetenschappelijke onderzoekers de volgende mogelijkheden:

Subpoort bulletpoint - financiering van een innovatief project;
Subpoort bulletpoint - het aantrekken of behouden van onderzoekers;
Subpoort bulletpoint - het versterken van hun internationale netwerk;
Subpoort bulletpoint - het opdoen van nieuwe kennis en expertise;
Subpoort bulletpoint - het versneld op de markt brengen van innovaties.
 

Aan het Horizon2020-programma kan een brede groep van organisaties deelnemen: van onderzoeksinstellingen tot universiteiten tot kleine en grote bedrijven. Verder zijn er ook mogelijkheden voor hogescholen, ziekenhuizen en zorginstellingen om te participeren. Veelal is samenwerking in de vorm van een consortium een voorwaarde voor deelname aan Horizon 2020.

De Nederlandse wetenschap is zeer succesvol in het binnenhalen van Europese onderzoeksubsidies. Zo werd er in de afgelopen 7 jaar 3,4 miljard verworven. Dit geeft aan het de moeite waard is om te bekijken of het aanvragen van een Europese subsidie interessant is voor het realiseren van uw onderzoeks- en/of innovatieplannen binnen uw organisatie. Andere Europese financieringsprogramma’s op het terrein van innovatie en onderzoek zijn o.a.:

Life programma Subpoort

COST

EUREKA

Eurostars