Cultuur en creatieve sector

Creativiteit wordt beloond!

De Europese Commissie (EC) krijgt culturele en creatieve industrie steeds beter in het vizier. De culturele en creatieve industrie zijn economische sectoren waarvoor binnen de EU aandacht steeds meer aandacht is. De culturele industrie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese doelstellingen voor een slimme, duurzame en inclusieve economische groei. Er zijn dan ook veel kansen voor EU-financiering voor de creatieve industrie. Vaak gaat het bij de kansen voor de creatieve industrie vooral over toepassingsgerichte innovatie en het omzetten van kennis naar praktijk. De mogelijkheden zijn net zo divers als de creatieve industrie zelf en reiken van erfgoed tot nanotechnologie, van mode tot voedsel, van klimaat tot gaming, etc. 

 

Activiteiten die o.a. in aanmerking komen voor Europese financiering: 

Subpoort bulletpoint-Acties die de culturele en creatieve sector ondersteunen om de kansen van de digitale revolutie en globalisering te optimaliseren; 
Subpoort bulletpoint-Opzetten van transnationale culturele activiteiten, zowel binnen de EU als daarbuiten; 
Subpoort bulletpoint-Nieuwe expertise, technologie en kennisoverdracht; 
Subpoort bulletpoint-Internationale netwerken van partners voor samenwerking;
Subpoort bulletpoint-Financiering van een innovatief project.

 

Aansluitende programma's zijn o.a:

Creative Europe 2014 2020 Subpoort

erasmus Programma Subpoort Cosme

EACEA- Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyEACEA- Education, Audiovisual and Culture Executive Agency