Duurzame economie / energie

Naar een duurzame en schone toekomst!

De EU wil zich ontwikkelen tot een concurrerende, CO2-arme economie die zuinig en duurzaam omgaat met grondstoffen. Het speerpunt daarbij is de transitie naar een biobased economy: een economie die zijn grondstoffen betrekt uit de levende natuur (biomassa, 'groene grondstoffen') als onderdeel van een groene of duurzame economie. Daarbij moet een efficiënt gebruik van hulpbronnen de overgang naar een koolstofarme economie bevorderen, het gebruik van hernieuwbare energie opvoeren en energie-efficiëntie stimuleren.

 

Energie kent geen grenzen

Energie moet bovendien door de hele EU vrij kunnen circuleren over de binnengrenzen heen. Door nieuwe technologie, efficiënter omgaan met energie en modernisering van de infrastructuur dienen de energiekosten te worden beperken, nieuwe banen en knowhow te worden gecreëerd, en de groei en export te worden gestimuleerd.

Mogelijke activiteiten die o.a. in aanmerking komen voor Europese financiering:

Subpoort bulletpoint-Acties die het gebruik en de productie van biomassa stimuleren;
Subpoort bulletpoint-Projecten die investeren in technieken om energie-efficiency te verhogen (bijvoorbeeld smart grids, zuinige straatverlichting, slimme energiemeters en het isoleren van woningen);
Subpoort bulletpoint-Projecten die schoon stedelijk vervoer bevorderen.

 

Europese aansluitende programma's zijn o.a.:

Life programma SubpoortEuropean Local Energy Assistance Subpoort

 

 

 

eeef European Energy Efficientie Fund SUBPOORT        Trans European Transport Network