Educatie en werkgelegenheid

Investeren in onderwijs en opleiding wordt beloond! 

Het stimuleren en verbeteren van de werkgelegenheid in Europa is één van de doelen van de EU. Daarbij ligt het accent op het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Concurrentievermogen vergroten is toekomstgericht

Voor de EU zijn onderwijs en opleidingen voor jongeren belangrijk thema’s. Hierdoor wordt op langere termijn de werkgelegenheid in Europa bevorderd en Europa’s concurrentievermogen verbeterd. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs en opleidingen van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren. Mogelijke activiteiten die in aanmerking komen voor Europese financiering:

Subpoort bulletpoint-Creëren van gezonde en veilige werkomgeving; 
Subpoort bulletpoint-creëren van leercultuur voor werknemers; 
Subpoort bulletpoint-bedrijfs- of organisatiescan (periodiek onderzoek) duurzame inzetbaarheid werknemers; 
Subpoort bulletpoint-bevordering van de mobiliteit van studenten en docenten en bevordering van de samenwerking tussen Europese onderwijsinstellingen; 
Subpoort bulletpoint-stimulatie van de ontwikkeling van afstandsonderwijs.