• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg

 

U wilt gedegen advies rondom Europese subsidie

U werkt aan een project, innovatie of beleidsterrein en denkt aan Europese subsidie. Maar hoe of wat? Europese subsidies zijn divers en de eisen voor aanvraag zijn vandaag de dag stringenter en veeleisender. Voor een kansrijke aanpak is het bijvoorbeeld  essentieel om de financieringsvraag en het ambitieniveau grondig in kaart te brengen. Daarmee wordt de juiste vertaalslag van idee naar subsidieverstrekking voor uw organisatie passend gemaakt. Elke financieringsvraag staat op zich. Dat vergt een creatieve denkwijze, tact en timing. Subpoort weet wat noodzakelijk is, en heeft ruime ervaring om succesvol een traject te starten en te doorlopen.

 

Maatwerk vraagt om grensoverschrijdend denken en samenwerking

Subpoort is zeer goed ingevoerd in Brussel en beschikt over een uitgebreid en nuttig Europees netwerk voor o.a. partnerseach. Wij begeleiden het hele traject van aanvraag - financieel beheer - alternatieve financiering en borging, U bent in goede handen. Wij verzorgen daarnaast 'up to date' trainingen en workshops. Wij werken voor MKB, Kennisinstellingen en de Overheid.

 

 

 

 


Bezoekadres: Eikenweg 6c 1092 BZ Amsterdam - Postadres: Postbus 11690 1001 GR Amsterdam Onno Piek T: 06 55 93 72 04 - Udo van Unen T: 06 17 48 26 83

KVK 34208437